Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

MỘT NỮA CỦA CHÚNG MÌNH
Em ra đi mang theo một nửa
Nửa dành cho anh...
..........Nửa cất tận đáy tim....
Tình yêu ấy
Mong manh dễ vỡ...
Người xa người một nửa hóa cuồng si....

Nửa trong anh ... bàng hoàng thảnh thốt

Hỏi vì đâu ...?
..............Ta lạc mất nhau
Nửa trong em...
..............Giật mình bối rối
Hỏi vì sao ...?
................Duyên nhạt ... tình đau...

Một nửa của chúng mình

................ Rưng rưng ngấn lệ
Hai lối rẽ cuộc đời...
................Vĩnh viễn cách biệt nhau...

                                            MK