Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

TÌNH LỠ


Một vầng trán, vẩn nếp nhăn
Vẩn lời thơ củ ,tìm trăng ....tự tình
Đến khi đêm hết miên trình
Vẩn cô đơn bóng, vẩn mình ...với trăng